Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

"Nie zgubcie się. Nie zgub jej. Bądź dużym chłopcem."
-J. Żulczyk
1280 4d99
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
3971 8aa8
Reposted fromlittlefool littlefool viahomczi homczi

May 16 2015

2546 02af 500
Reposted fromsoadysta soadysta viapimpmyheart pimpmyheart
Mała
Ty się rozpadasz
jak prze­mok­nięte książki

chciałem Cię wczoraj
chwy­cić w ramiona
roz­le­ciałaś mi się
pod pal­ca­mi

kochanie
Ty się poskładaj
już i tak jest Ciebie za mało.
— Alina Korzeniowska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viastarryeyed starryeyed

May 09 2015

7101 e455
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

April 22 2015

2125 bcbd 500

April 19 2015

1825 b279
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi

April 14 2015

Ty jesteś na wszystko.
Na smutne dni.
Na szczęśliwe dni.
Na zawsze.
— On, 12.04.15

February 07 2015

Po czwarte, nauczyłem się,  że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaAnilorak18 Anilorak18

January 08 2015

W większości przypadków, kiedy kobieta płacze, wcale nie chce, żeby ktoś rozwiązał jej problem. Chce tylko usłyszeć, że wszystko będzie w porządku.
—  Kiera Cass - Lubimyczytać.pl
Reposted fromciociaebi ciociaebi viamadziuula madziuula
2554 1aae 500
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viamadziuula madziuula

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viaRockYourMind RockYourMind

November 17 2014

9152 b8fc 500
Reposted fromtron tron viaRockYourMind RockYourMind

September 23 2014

4216 33d2
Reposted byquickcoffeebreak quickcoffeebreak

September 11 2014

Reposted fromLaila7 Laila7 viaRockYourMind RockYourMind
3866 01bb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaRockYourMind RockYourMind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl